Nom Entitat Esportiva: Club Natació Prat

Nom Responsable Casal: Daniel Gómez Fusteros

Telèfon Entitat: 93 478 31 76

Telèfon responsable: 689 817 689

Mail contacte entitat: casal@cnprat.cat - administracio@cnprat.cat

Mail contacte responsable: casal@cnprat.cat

 

1- Projecte

Objectiu general del nostre projecte

L’objectiu principal del nostre projecte és oferir als nens i nenes del Prat una opció divertida de passar els matins d’estiu amb activitats lúdiques aquàtiques i esportives, sempre de forma jugada i totalment controlada i dinamitzada pels nostres monitors.

 

Aquí va adreçat

El casal va dirigit a nens i nenes, entre 3 i 16 anys, que practiquen o no activitats esportives o aquàtiques durant l’any sense distinció de cap tipus de nivell. TOTHOM TÉ DRET A DIVERTIR-SE!

 

Nom de l'activitat o activitats a desenvolupar

Activitats lúdic-recreatives de caire esportiu o aquàtic mitjançant jocs, esports alternatius, gimcanes... Es preveu realitzar una excursió cada setmana.

 

Objectiu específic de les activitats

Les nostres activitats van destinades a la estricta diversió infantil, fomentant també altres valors, com la cooperació i col·laboració per tal que els nens entenguin que mitjançant l’ajuda dels altres companys poden assolir els objectius del jocs proposats. AQUÍ SOM TOTS UNA PINYA!

Un altre objectiu del nostre casal, és aprofitar els nostres coneixements sobre les activitats aquàtiques i elaborar jocs aplicant els valors esmentats anteriorment, deixant de banda les pràctiques analítiques de la natació.

 

Reunió informativa

Divendres 2 de juny a la gespa del CEM Fondo d’en Peixo a les 18h.

 

2- Organització

Grups d'Edats

Hi hauran 4 grups d’edat:

1.   GRUP A: de 3 i 4 anys

2.   GRUP B: de 5 a 6 anys

3.   GRUP C: de 7 a 10 anys

4.   GRUP D: de 10 a 16 anys

Els anys s’entenen que són els que es compleixen al llarg del 2023. Aquests són orientatius i segons inscripcions.

           

 

Dates i horaris dels casals i campus

Les dates de l’activitat seran:

1.   Del 26 de juny al 30 de juny

2.   Del 3 al 7 de juliol

3.   Del 10 al 14 de juliol

4.   Del 17 al 21 de juliol

5.   Del 24 al 28 de juliol

 

Els horaris de l’activitat seran els següents:

·         CASAL MATÍ: de 9 a14h

·         ACOLLIDA SENSE DINAR: de 14h a 15h

·         ACOLLIDA: de 8h a 9h

 

Servei d'acollida: horari i ubicació

El servei d’acollida serà de 8:00 a 9:00. La ubicació serà segons quantitat de nens. Si la aquesta quantitat fos elevada es realitzarà a la pista Marcilla. La recollida d’aquest servei d’acollida es realitzarà a la recepció del CEM Fondo d’en Peixo. En cas que només es tractés d’un sol nen, s’ubicaria aquesta acollida a la oficina del Club.

 

Quota i descomptes especials en els preus

 

Casal Matí:

1. 1 setmana: 75€

2. 2 setmanes: 135€

3. 3 setmanes: 191,25€

4. 4 setmanes: 240€

5. 5 setmanes: 281,25€

 

Acollida sense dinar

Puntual: 2€

1. 1 setmana: 8€

2. 2 setmanes: 14,4€

3. 3 setmanes: 20,4€

4. 4 setmanes: 25,6€

5. 5 setmanes: 30€

 

Acollida:

Puntual: 2€

1. 1 setmana: 8€

2. 2 setmanes: 14,4€

3. 3 setmanes: 20,4€

4. 4 setmanes: 25,6€

5. 5 setmanes: 30€

 

El preu de les quotes queden explicades al següent apartat.

 

Hi ha descomptes de diferents tipus:

1.   DESCOMPTES PER ESTAR MÉS D’UNA SETMANA. A partir de la segona setmana s’aplicarà un descompte progressiu, és a dir, a la segona setmana hi haurà un descompte del 5%, amb la tercera un 10%, amb la quarta un 15% i se es gaudeix de tot el casal s’obtindrà un 20% de descompte sobre la quota base.

Un exemple numèric: un nen que gaudeix de 3 setmanes el seu preu serà de 162€ enlloc dels 180€ inicials ( 60x3 – 10%descompte).

2.   DESCOMPTES AL SERVEI D’ACOLLIDA. S’aplicarà els descomptes de la mateixa manera esmentada anteriorment.

3.   DESCOMPTE PER GERMANS. S’aplicarà el 10% al segon germà

4.   DESCOMPTE PER SOCIS. S’abonarà a les oficines del club el 10% del total pagat, descomptes per germans inclosos.

 

3-Infraestructura

Descripció dels d'espais i horaris

Els espais són els següents:

1.   Dos carrers de la piscina del CEM Fondo d’en Peixo.

2.   La gespa solàrium del CEM Fondo d’en Peixo.

3.   La pista Marcilla

4.   Gimnàs d’activitats del CEM Fondo d’en Peixo.

5.     Menjador Escola del Parc

 

Espai físic per la rebuda i entrega dels nens

La rebuda i entrega dels nens estarà situada a l’espai que hi ha entre el “correcan” del parc i la pista Xr. Marcilla (a la porta Blanca d’entrada a la pista).

 

Servei de menjador i càtering

El servei de menjador es farà a l’Escola del Parc i el càtering anirà a càrrec de l’empresa “ésbo” integrada en la fundació Rubricatus. Les famílies que hagueu inscrit als vostres fills/es al servei del menjador rebreu el menú de les 5 setmanes al començament del casal. S’hauran d’informar d’al·lèrgies i intolerancies

4- Recursos Humans

ü Nom, telèfon i mail del responsable del casal

DANIEL GÓMEZ FUSTEROS: 689 817 689 // dangofus@gmail.com

CLUB NATACIÓ PRAT: 93 478 31 76 // casal@cnprat.cat - administracio@cnprat.cat

                                                                                                   

ü Nombre de monitors i/o especialistes.

El casal es dividirà en 4 grups dividits, com s’ha mencionat anteriorment, per edat. Com a màxim hi haurà dos subgrups per a cada grup d’edat, en cas de que quedi un grup superior en nens al rati establert. Cadascun dels subgrups seran dinamitzats per un monitor especialista en activitats físiques i esportives i/o activitats de lleure. En cas de ser necessari pels grups nens de 5 i 6 anys, s’afegirà un monitor auxiliar per ajudar en temes de vestuari i/o en la resta d’activitats. Hi haurà una persona responsable

 

Lloc d’inscripcions

Les inscripcions es faran únicament al lloc web de les activitats de l’ajuntament: https://online.elprat.cat

 

Proposta horària de l'entitat per atendre al ciutadà per consultes.

A qualsevol hora al correu de l’entitat especificat anteriorment. La oficina no sempre hi ha gent per atendre trucades o rebre visites. Recomanable comunicació via correu electrònic.