prev next
  • El grup de l'escola entrena dos dies per setmana de dilluns a dijous de 17:30h a 18:15h. Majoritàriament format per nois i noies de 5 a 6 anys. En aquest grup es promou la introducció al medi aquàtic per al futur treball de tècnica. 
  • Habilitats aquàtiques com els salts, la coordinació de moviments, la respiració i els girs. 
  • Així mateix utilitzem la natació com a mitjà per promoure l'esforç, la disciplina, l'esportivitat, però també d'altres valors com la dedicació i el treball per l'equip.
  • L'escola no participa en competició federada.